Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
32/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Văn bản khác, Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học 2020
26/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
1189/SGDĐT-GDTrH 17/08/2020 Hướng dẫn, Hướng dẫn chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học từ năm học 2020 - 2021
11/QĐ-NK 24/06/2020 Quyết định, Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018 - 2022
1360/BGDĐT-GDTrH 22/04/2020 Hướng dẫn, Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kì 2 năm học 2019-2020
1366/BGDĐT-NGCBQLGD 22/04/2020 Hướng dẫn, Hướng dẫn một số nội dung về chế độ làm việc, nghỉ hè đối với giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2019 - 2020
22/2019/TT-BGDĐT 20/12/2019 Thông tư, Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông
22/2019/TT-BGDĐT 20/12/2019 Thông tư, Quy định về hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi phổ thông
17/2019/TT-BGDĐT 01/11/2019 Thông tư, Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
2134/QD-UBND 02/08/2019 Quyết định, Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
138/CT-BGDĐT 18/01/2019 Chỉ thị, Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
32/2018/TT-BGDĐT 26/12/2018 Thông tư, Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (Mới)
Trang 1 / 3123»