Tổ chức hoạt đông trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Tiếng Anh THCS

Lượt xem:


Ngày 02/11/2017, Phòng giáo dục và đào tạo huyện Eakar đã tổ chức hội nghị chuyên đề về dạy học Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tao trong các môn học ở trường THCS. Hội nghị được tổ chức tại trường THCS Nguyễn Khuyến, thị trấn Eakar với sự tham gia của các thầy cô giáo đến từ 18 trường THCS trong toàn huyện và được chia thành 4 lớp:

  • Lớp Mĩ thuật
  • Lớp Khoa học tự nhiên
  • Lớp khoa học xã hội
  • Lớp Tiếng Anh