Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
26/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
22/2019/TT-BGDĐT 20/12/2019 Thông tư, Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông
22/2019/TT-BGDĐT 20/12/2019 Thông tư, Quy định về hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi phổ thông
17/2019/TT-BGDĐT 01/11/2019 Thông tư, Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
32/2018/TT-BGDĐT 26/12/2018 Thông tư, Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (Mới)
20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
14/2018/TT-BGDĐT 20/07/2018 Thông tư, Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT, Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên