Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Nghị định, Nghị định 113/2018/NĐ-CP hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chính sách tinh giản biên chế