Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1189/SGDĐT-GDTrH 17/08/2020 Hướng dẫn, Hướng dẫn chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học từ năm học 2020 - 2021
1360/BGDĐT-GDTrH 22/04/2020 Hướng dẫn, Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kì 2 năm học 2019-2020
1366/BGDĐT-NGCBQLGD 22/04/2020 Hướng dẫn, Hướng dẫn một số nội dung về chế độ làm việc, nghỉ hè đối với giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2019 - 2020
4073/BGDĐT-PC 07/09/2018 Hướng dẫn, Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 về công tác pháp chế
Số: 105/SGDĐT- CTTT 19/07/2017 Hướng dẫn, Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội