Trường THCS Nguyễn Khuyến - Eakar

  • Điện thoại: 0262.3607.007
  • Email: nkeakar@gmail.com
  • Địa chỉ: Khối 2B, Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk