Kế hoạch ôn tập hè 2021

Lượt xem:


CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP HÈ 2021
(dành cho mọi đối tượng học sinh).
—–
Thực hiện kế hoạch ôn tập hè 2021. Từ ngày 07/6/2021 nhà trường tổ chức các lớp ôn tập hè online qua hệ thống K12-Online do tập đoàn VietTel tài trợ.
Nhà trường gửi danh sách tài khoản học tập trên hệ thống K12-Online. Quý phụ huynh học sinh và học sinh của trường bấm vào đường dẫn dưới đây để tìm tài khoản tham gia học tập của mình.
Nhằm duy trì nền tảng kiến thức cơ bản cho học sinh trong thời gian nghỉ hè, nhà trường yêu cầu học sinh toàn trường tham gia ôn tập. Các bậc PHHS động viên con em tham gia và có kế hoạch kiểm tra, nhắc nhở trong qua trình học tập, đạt hiệu quả tốt nhất.